Vilka är mySafety?

my safety tårnmySafety startade 1999 och ägs sedan 2007 av Litorina. mySafety är idag det ledande, och det första, försäkringsbolaget som arbetar inom identitetsskydd, vardagssäkerhet och digitala brott i Sverige. mySafety arbetar i dagsläget i sex länder och etablerar sig löpande i fler länder. Huvudkontoret finns i Stockholm. mySafety hjälper sina kunder med bland annat att spärra identitetshandlingar, bankkort, personnummer och mobiltelefoner. mySafety erbjuder även en rad andra försäkringar inom stöldskydd, inbrott, djur och mycket annat. MySafety har ett etablerat samarbete med polisen, banker, UC och ett flertal andra företag. Några av de försäkringar som mySafety erbjuder kan du se nedan. Fortsätt läsa ”Vilka är mySafety?”

Vilka är mySafety?